>.


Aku ini seorang pemuda. Seorang muslim. Ahli sunnah wa jamaah. Seorang anak kepada ibubapa dan murid kepada guru. Aku akan gegarkan dunia ini. Kalau dulu ada Tariq bin Ziyad dan khalifah Umar Abdul Aziz,ada Muhammad Thani(Al-Fateh) ,ada kerajaan Melaka sebagai wakil dan harapan ummat.Kini aku adalah antara singa Allah yang bakal mengaum di medan jihad ini. Engkau tunggu, aku datang saudaraku!

Aku ...

Tiada catatan.
Tiada catatan.